Vatandaşa güzel haber: Tüm faiz silinecek

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs’a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran’a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak. Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak. Borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Sabah’ın haberine göre, Büyük fırsatta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Hangi borçlar yapılandırılacak borcumu nasıl öğrenebilirim?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Peşin ödeme avantajlı mı? Kaç taksitle ödeyebilirim?

Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Daha öncesi borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borcunu peşin ya da daha kısa sürede ödeyenler avantajlı olacak. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok borcun cezası silinecek.

Toplamı 2 bin liranın altında olan 3 farklı trafik cezası da silinecek mi?

Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022’den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan borçlar silinecek. Üç ayrı ceza olsa da iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek. Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları dikkate alınacak. Düzenleme öncesi yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

Sosyal güvenlik kapsamındaki hangi borçlar yapılandırılabilecek?

GSS primleri, sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacak yapılandırılabilecek. Emekli aylıklarından yersiz ödemelerden kaynaklı alacaklarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapmak suretiyle Kurum’a ödenmesi gereken prim alacakları da bu kapsamda yer alacak. Ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmeyen sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklarla tutarına bakılmadan bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023’e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran’a kadar ödenebilecek.

Trafik ceza puanı ne zaman silinecek?

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları siliniyor.

Borçları kredi kartıyla yapılandırabilir miyim?

Kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödeme imkânı bulunuyor. Kredi kartıyla ödemek isteyenler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilir. Kredi kartıyla ödemede işlem tarihi itibarıyla borç ödenmesi kabul edilecek.

Matrah ve vergi artırımına gidilebilecek mi?

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dâhilinde beyan edilmesi sağlanacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek. 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak.

Öğrenim kredisi borçları da taksitlendirilecek mi?

Mezunların geçmişten olan borçları yapılandırılacak ve taksitler halinde ödeme imkânı sunulacak. Gecikme nedeniyle ortaya çıkan faizler ödenmeyecek. Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

KAYNAK: SABAH

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir