TBMM KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu, kadın STK temsilcileriyle bir araya geldi

TBMM KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu, kadın STK temsilcileriyle bir araya geldi

Posted by

TBMM Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, kadınların, geleneksel meslek ve sektörlerin yanı sıra bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmesi noktasında ciddi atılımlar yapmaları gerektiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan “Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu”, Darülaceze’de düzenlenen toplantıda kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, eşit ve müreffeh bir toplum ile sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolunun, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasından, kadınların istihdam piyasasında hak ettiği şekilde yer almasından geçtiğini söyledi.

Güçlü Türkiye’nin ancak güçlü kadın ve güçlü aile ile mümkün olacağı bilinciyle 2023 hedefleri için çalıştıklarını dile getiren Atabek, özellikle son 20 yılda kadın-erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla Anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yapıldığını belirtti.

Kadının iş gücüne katılımı ve istihdamı ile sosyal güvenlik destekleri gibi pek çok alanda kayda değer gelişmeler sağlandığını aktaran Atabek, “Kadınlarımızın ekonomide, istihdam piyasasında, eğitimde, bilimde, siyasette güçlenmesinde yürütülen çalışmaların başarısı için konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, diyalog ve istişare mekanizmasının gerekliliğinin farkındayız. Geçmişteki çalışmalarımızda olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da bu farkındalık ve hassasiyeti odağımızda tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Kızlarımızın STEM eğitimine eşit şekilde erişimi elzem”

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen kadının sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda güçlenmesi için hala ciddi engellerin bulunduğunu ifade eden Atabek, şöyle devam etti:

“Özellikle kadınların geleneksel meslek ve sektörlerin yanı sıra kısaca ‘STEM’ diye adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmesi noktasında ciddi atılımlar yapmamız gerekmektedir. Zira STEM eğitimi, günümüzdeki ve gelecekteki rekabet gücünü, gelişim ve refah seviyesini belirleyecek önemli yapı taşlarından. Kadınların refah ve kalkınmadan eşit pay alması için, kızlarımızın STEM eğitimine eşit şekilde erişimi, elzem. Bu kapsamda bugün burada özellikle iş dünyasını temsilen yer alan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın istenen düzeyde sağlanması, toplumun tüm kesimlerinin üretim süreçlerinde aktif olarak yer almasıyla mümkün. Kadın girişimcilerin ve iş gücünün desteklenmesi, kadınların sosyal statülerinin güçlenmesi yanında sürdürülebilir kalkınma için nüfusun çoğunluğunun üretime ve istihdama katılmasını da sağlayacaktır. Bu alanda kadın STK’lerin varlığı ve aktif rol alması en etkili yollardan bir tanesi.”

STK’lerin faaliyetlerinin, görüşlerinin ve taleplerinin kendilerine her zaman ışık tutacağını belirten Atabek, “Bu inançtan hareketle, genel anlamda kadının güçlendirilmesi, özelde de kadın istihdamı, girişimciliği, kooperatifçiliği gibi alanlarda kadının desteklenmesi alanlarında sizler tarafından yürütülen örnek uygulamaları, görüş ve taleplerinizi dinlemek isteriz. Alt komisyon olarak çalışmaları Ankara’da yaptık. Birçok bürokratı, STK’yi dinledik. Arzu ediyoruz ki kooperatif ve istihdam alnında dinlemediğimiz hiç kimse kalmasın istiyoruz. Günün sonunda çıkardığımız raporla, oluşturduğumuz verilerle inşallah önemli kanunların da altlığını oluşturmuş olalım.” şeklinde konuştu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.