Resmi Gazete’de bugün neler var? (20 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/14)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/15)

YARGI BÖLÜMÜ

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/40991 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

– Yargı İlânları

– Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir