Basın örgütleri: Gazetecilerin görüşlerini içermeyen hiçbir yasa, dezenformasyona deva olamaz

Posted by

ANKARA – Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Memleketler arası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Kurulu, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iktidarın “Dezenformasyonla Mücadele” olarak tanımladığı kanun teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

“Basın Kanunu ve Birtakım Hususlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı teklif ile Türk Ceza Kanunu’na “halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” ismi ile yeni bir cürüm eklenip bu hatası işleyenlere mahpus cezası öngörülüyor. Ayrıyeten medyaya yönelik olarak öngörülen idari önlemler ortasında para cezası, reklam yasakları ve toplumsal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı getiriliyor.

Basın örgütleri yaptıkları yazılı açıklamada mesleklerini direkt ilgilendiren bu kanun teklifinin, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir küme siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar gerisinde hazırlandığına dikkat çekti, “Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür düzeneklerinden birine yol açabileceği telaşıyla, “dezenformasyonla mücadeleyi” değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin ivedilikle geri çekilmesi davetinde bulunuyoruz” açıklaması yaptılar. Açıklamada ayrıyeten şu sözler yer aldı:

KINIYORUZ: ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun direkt muhatabı olan Türkiye’deki gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını direkt ilgilendiren bu cins yasal düzenlemeleri hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diyalog kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik prensibin çiğnenmesini kınıyoruz.

REDDEDİYORUZ: Teklifte “dezenformasyon,” “yalan haber,” “asılsız bilgi” ve “tahrif edilmiş bilgi” üzere kavramlar hukuksal bir tarif yapılmaksızın kullanılmaktadır. “Güvenlik,” “kamu düzeni” ve “kamu barışı” üzere, gazetecilere karşı isimli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak mahkemelere yeni bir hata işaret edilmektedir. Bu türlü bir yaklaşım, kanunları, bağımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafından suistimale açık hâle getirmektedir. Bu teşebbüsü reddediyoruz.

DAVET EDİYORUZ: Dezenformasyon, tüm dünyanın meselesidir. Türkiye’de gazeteciliğin kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birçok sorun da vardır. Tüm bu problemleri çözebilecek çoğulcu maddelerin, demokratik kurumların ve meslek içi özdenetimin oluşturulması yahut güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının akabinde, tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.

(DUVAR)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.