2021’de güvenlik ünitesine getirelen çok sayısı arttı

Posted by

Çocuklar suça karıştığında ya da kendilerine karşı bir cürüm işlendiğinde güvenlik ünitelerine getiriliyor. Bu olması hiç istenmeyen görünümler da her geçen gün artıyor.

Güvenlik ünitelerine gelen yahut getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 499 bin 319 oldu

Güvenlik ünitelerine gelen yahut getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2021 yılında, 2020 yılına nazaran yüzde 10,8 oranında artarak 499 bin 319 oldu.

Bu olaylarda çocukların 207 bin 999’u mağdur olarak, 132 bin 943’ü suça sürüklenme sebebiyle  (kanunlarda cürüm olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 70 bin 905’i bilgisine başvurma emeliyle, 67 bin 518’i kabahat işlediği argümanıyla, 19 bin 277’si kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 677’si ise bu nedenlerin dışında kalan öteki nedenlerden ötürü güvenlik ünitelerine geldi yahut getirildi.

Suça sürüklenen çocukların yüzde 36,6’sı yaralama olayına karıştı

Güvenlik ünitesine gelen yahut getirilen çocukların karıştığı olayların 132 bin 943’ü suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 36,6’sına yaralama, yüzde 27,2’sine hırsızlık, yüzde 5,1’ine uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, satmak yahut satın almak, yüzde 4,3’üne tehdit, yüzde 3,8’ine ise cinsel cürümler cürümleri isnat edildi.

Güvenlik ünitelerine gelen yahut getirilen çocukların yüzde 41,7’sini mağdur çocuklar oluşturdu. Güvenlik ünitelerine mağdur olarak gelen 207 bin 999 çocuğun yüzde 89,4’ünü cürüm mağduru, yüzde 10,6’sını takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik ünitelerine kabahat mağduru olarak gelen yahut getirilen 186 bin 14 çocuğun yüzde 57,4’ü yaralama, yüzde 13,1’i cinsel kabahatler, yüzde 12,4’ü aile nizamına karşı kabahatler, yüzde 4,5’i tehdit, yüzde 12,6’sı bu nedenlerin dışında kalan başka nedenlerden ötürü mağdur oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.